Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział we Włocławku


nr rachunku bankowego:
83 1020 5170 0000 1302 0079 6946


kod Swift Banku: BPKOPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL83 1020 5170 0000 1302 0079 6946